Liever persoonlijk contact? Bel ons dan even: Tel. 085 130 44 46
Liever persoonlijk contact?
Zoeken
Menu
Houtenkruis.nl

Privacyverklaring Houtenkruis.nl

Geachte bezoeker van onze website.

We waarderen uw bezoek en respecteren uw privacy. Wat doen we om dit waar te maken? We zijn helder over de gegevens die we van u verzamelen en de wijze waarop we ze gebruiken. Tevens vermelden we wat uw rechten zijn ten aanzien van de gegevens die we van u hebben ontvangen en die we gebruiken om u van dienst te zijn. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.  Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookie beleid.

Over houtenkruis.nl

Houtenkruis.nl wordt beheerd door Kim van de Ven.
Het bedrijf is gevestigd aan de Langenboomseweg 103 te Mill, ingeschreven bij de KvK onder nr. 64259560, BTWnr. NL001761989B23. Op alle diensten die houtenkruis.nl levert gelden onze Algemene voorwaarden.

Welke gegevens van u gebruiken we en waarvoor?

Uw naam met initialen, adres, telefoonnummer(s) en emailadres(sen).
Indien door u verstrekt het adres van uw werk.
Ook de gegevens van de overledenen waar een monument voor gemaakt wordt, te weten naam, voornamen en de data van geboorte en overlijden. Soms ook de geboorteplaats en de plaats van overlijden.
We gebruiken deze gegevens nadat u het contactformulier heeft ingevuld om u te antwoorden. Dit is ook het geval wanneer u het offerteformulier en het afsprakenformulier heeft ingevuld.
Verder worden uw gegevens gebruikt voor onze administratie o.a. ten behoeve van de belastingdienst in verband met onze BTW. afdracht.
Uiteraard gebruiken we ze ook om uw bestelling af te leveren of te verzenden.
De namen en de data van geboorte- en overlijden van de personen waarvoor een grafmonument door ons wordt vervaardigd, zijn door u verstrekt en worden alleen ten behoeve van het te leveren monument gebruikt en in onze papieren administratie opgeslagen.
Onze  administratie over u bevat verder, het ontwerp, de offerte(s), opdrachtbevestiging , factuur en de gehele correspondentie om te komen tot het door u gewenste monument.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de door u aan geleverde gegevens?

Deze gegevens kunt u ten alle tijden; Inzien, corrigeren en opvragen. Wilt u weten welke persoonsgegevens we van u verwerken, neem dan contact op.Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Er zijn uitzonderingen.
Het is niet mogelijk om persoonsgegevens te verwijderen die we nodig hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen bij het uitoefenen van onze bedrijfsvoering.
Wanneer u een verzoek indient mag u er van uitgaan dat we dit verzoek binnen twee weken zullen behandelen. Dit verzoek kan u eenvoudig via deze link indienen.
De papieren opslag van gegevens  in ons archief vindt plaats gedurende de wettelijk verplichte periode van acht jaren.

Met wie delen we de door u verstrekte gegevens?
Het door u bestelde grafmonument wordt door ons ontworpen, de uitvoering vindt plaats in samenwerking met onze toeleveranciers.
Deze leveranciers ontvangen alleen die gegevens over u die nodig zijn om hun bijdrage aan het tot stand komen van het monument te realiseren.
Deze bedrijven hanteren ook een privacy reglement op basis van de nieuwe AVG wet waardoor uw gegevens bij hen ook veilig zijn.

Beveiliging van uw persoonsgegevens via de website.
Om de persoonsgegevens van u die we via de website hebben ontvangen veilig op te slaan en te beschermen hebben we passende veiligheidsmaatregelen getroffen. Alle gegevens worden versleuteld verstuurd doormiddel van een  S.S.l. - certificaat en zijn uitsluitend zichtbaar met inlognaam en wachtwoord. Wanneer onze functionele relatie voorbij is, het monument geleverd, wissen we alle data van u op onze PC.

Google Analytics
Om het aantal bezoekers en hun gedrag te monitoren en te analyseren maken we gebruik van Google Analytics.
Op onze website worden geen advertenties van derden getoond.
Google Analytics verwijdert automatisch gebruikers en gebeurtenissen die ouder zijn dan 24 maanden.

Yandex Metrica
Om uw gedrag op onze website te kunnen volgen (en het gebruik van onze website daardoor te kunnen verbeteren) maken we gebruik van Yandex Metrica. Deze software analyseert uw gedrag wanneer u op onze website rondkijkt  en maakt het voor ons inzichtelijk. Om dit te kunnen doen wordt er een cookie op uw computer of andere device geïnstalleerd, welke zorgen voor de gegevens.
Yandex Metrica voorziet ook in een heatmapservice, deze wordt gebruikt om de delen van een pagina aan te geven waar gebruikers hun muis het meest naar toe bewegen of waarop ze klikken. Hierdoor weten we precies voor welk product veel of minder belangstelling is.

De Geus internet webbeheer MaxiCMS
Boven genoemd bedrijf verzorgt het technische gedeelte van onze website. De heer de Geus heeft toegang tot onze website wanneer dit functioneel nodig is. Ook hij is gehouden aan zijn privacyverklaring.

Wijzigingen.
We hebben het recht om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen en of aan te vullen. De wijzigingen treden inwerking op het moment van publiceren van de nieuwe verklaring.


Mill 2020

Webdesign: de Geus Internet
Terug naar boven